Posts tagged "Politica organizațională"

Egalitatea de gen în mediul de afaceri

May 8th, 2014 Posted by Măsurarea Performanței, Noutăți 0 thoughts on “Egalitatea de gen în mediul de afaceri”

Egalitatea de gen

Politicile nediscriminante, egalitatea de gen, respectiv femeile în poziţii de conducere sunt subiecte delicate în mediul de afaceri actual. Inegalitatea între bărbaţi şi femei a fost discutată, argumentele au fort reiterate, s-au înregistrat unele îmbunătăţiri, dar, în ciuda acestui fapt, există o inegalitate sesizabilă la acest capitol.

Echilibrul de gen este un aspect care îşi caută rezolvarea, în special în prezent când numărul de femei din mediul de afaceri creşte la o rată exponenţială. De exemplu, într-un articol al revistei Forbes din 2013, Meghan Casserly a subliniat faptul că în anul 2007 în Statele Unite erau aproximativ 7.8 milioane de afaceri deţinute de femei, care au generat venituri în valoare de 1.2 triliarde de dolari. Numărul de femei antreprenor este în continuă creştere, la fel şi numărul de femei care lucrează în mediul corporatist.

Daca ţinta este egalitatea, atunci măsurarea ratei bărbat/femeie devine o necesitate de actualitate pentru organizaţii, fapt ce aduce în discuţie nevoia dezvoltării unui instrument care să descrie distribuţia de gen în cadrul organizaţiei. Femeile nu trebuie să îşi piardă încrederea deoarece în prezent există soluţii pentru companiile care vor să creeze un echilibru şi să se situeze mai aproape de realitatea actuală.

Firma de consultanţă pe probleme de gen 20-First a publicat studiul Global Gender Balance Scorecard, o privire de ansamblu asupra primelor 100 de companii, din 3 regiuni cheie la nivel global: Europa, Asia şi SUA. Studiul se concentrează asupra poziţiilor de conducere, unde, conform autorilor, situaţia nu este atât de roz, companiile mai având mult de lucrat până la atingerea unui echilibru.

În scop comparativ, studiul propune un proces în 6 etape, denumit „călătoria sexelor” (gender journey), pe care o companie trebuie să îl parcurgă pentru a obţine echilibrul de gen:

  • Asleep (Adormit) – companii conduse exclusiv de către bărbaţi şi care nu au început „călătoria sexelor”;
  • Token (Semn) – companii unde femeile fac parte din personalul companiei sau au funcţii de suport, fără rol operaţional;
  • Starting smart (Început inteligent) – companii care au o femeie, sau mai puţin de 15%, într-o poziţie centrală sau cu rol operaţional;
  • Progressing (Progres) – companii care au depăşit pragul de o femeie reprezentant, şi care au în prezent o rată bărbat/ femeie în funcţii de conducere de 85/15 sau 76/24;
  • Critical mass (Masa critica) – companiile care au atins o rată admirabilă de 75/25;
  • Balanced (Echilibrat) – exemple rare de companii care au atins punctul final al „călătoriei”, procentul femeilor în poziţii de conducere fiind de minim 40%.

Studiind rezultatele, observăm că America se îndreaptă în direcţia bună, cu 55% dintre companii având cel puţin 2 femei în poziţii de conducere, ceea ce înseamnă o rată de 84/16. Acest lucru presupune că doar 195 dintre cei 1206 de membrii ai comitetului executiv sunt femei. Europa prezintă o rată dezechilibrată de 89/11, ceea ce înseamnă că 94 din cei 972 de membrii ai comitetul executiv sunt femei. Asia este în urmă, cu o rată descurajatoare de 96/4, ceea ce înseamnă că doar 20 din cei 1022 de membrii ai comitetului executiv sunt femei.

Deşi rezultatele nu sunt excelente, şi într-un fel deloc măgulitoare pentru companiile moderne, studiulGender Balance Scorecard arată că sunt speranţe de îmbunătăţire. De asemenea, studiul ne prezintă un alt lucru interesant, şi anume că organizaţiile care au reuşit să atingă echilibrul de gen, au făcut asta printr-o adaptare continuă a culturii organizaţionale la realitatea actuală, fapt ce a avut drept rezultat aducerea organizaţiilor din Evul Mediu direct în secolul XXI.

Referinţe:

Sursa imaginii

http://pixabay.com/en/man-woman-silhouettes-horizontal-101001/