Posts tagged "Implicarea angajatilor"

Cum construim o cultură a performanței?

November 5th, 2014 Posted by Editorial, Managementul Performanței, Performanța strategică 0 thoughts on “Cum construim o cultură a performanței?”

Cultura performatei

Implicare. Motivare. Formare. Recompensare. Actualizare. Aceste cinci elemente cheie reprezintă câțiva dintre cei mai valoroși factori care pot ajuta la clădirea unei culturi a performanței, respectiv a unui mediu de lucru productiv și pozitiv, însă doar dacă se acționează permanent și în mod corect.

Implicarea
Implicarea se reflectă în efortul voluntar pe care angajatul este dispus să îl depună în munca sa. Aceasta se situează dincolo de sentimentul de satisfacție și motivație, iar cercetările în acest sens au demonstrat că implicarea are un efect major asupra productivității, asupra fluctuației de personal și asupra gradului de satisfacție a clienților. Implicarea se manifestă în momentul în care angajații înțeleg pe deplin ce se așteaptă de la ei și cum se prezintă succesul, când dispun de instrumentele necesare pentru a-și desfășura corect activitatea la locul de muncă, când au un anumit grad de autonomie, respectiv când au încredere și respectă obiectivul organizației din care fac parte.

Motivarea
Prin gamification, prin organizarea de concursuri între departamente sau între echipe, angajații sunt motivați să înregistreze performanțe mai bune cu scopul de a câștiga. Competitivitatea face parte din natura umană, iar în condițiile în care este coordonată adecvat poate determina oamenii să dea tot ce au mai bun.

Formarea
Formarea ajută personalul prin furnizarea instrumentelor necesare în scopul îmbunătățirii performanței. Odată ce așteptările privind performanța au fost bine definite, angajaților trebuie să li se ofere șansa de a învăța și de a progresa, iar un bun instrument în acest sens sunt programele de formare, sau trainingurile. Astfel, angajații au dovada faptului că sunt susținuți pentru a-ți atinge obiectivele.

Recompensarea
Măsurarea evoluției nu este suficientă motiv pentru care organizațiile trebuie să întreprindă acțiunile necesare și să recompenseze rezultatele bune ale angajaților. Recompensele nu trebuie să fie obligatoriu sub formă de recompense financiare. Acestea pot de asemenea consta în stimulente nefinanciare, ca de exemplu bilete la cinema, o cină etc. Recompensele trebuie să fie oferite, nu numai în momentul în care au loc evaluările de performanță, ci și în momentul în care un angajat face un lucru bun. În acest mod, realizările sale sunt apreciate și recunoscute.

Actualizarea
Stimularea personalului se face prin actualizarea constantă a elementelor menționate anterior, înțelegând totodată faptul că acestea nu reprezintă acțiuni ocazionale și că ele fac parte dintr-un proces ciclic permanent.

Influențarea sau schimbarea culturii organizaționale nu este un proces ușor de realizat, iar rezultatele nu sunt vizibile imediat. Dimpotrivă, acestea apar și își dovedesc eficacitatea în timp. Scopul organizațiilor de a construi o cultură a performanței este acela de a se asigura că angajații sunt mai eficienți, mai creativi și dedicați atât activităților pe care le desfășoară, cât și organizației.

Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților

September 19th, 2014 Posted by Măsurarea Performanței 0 thoughts on “Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților”

Chestionarele de evaluare a satisfactiei angajatilor

Satisfacția angajaților și implicarea emoțională a acestora sunt aspecte asupra cărora organizațiile se concentrează și pe care le evaluează cu scopul de a afla care este părerea angajaților referitor la diferite probleme legate de organizație, activitatea acesteia sau locul lor de muncă, probleme pe care angajații nu le-ar evidenția altfel, de frică să nu se compromită sau să-ți piardă slujba. Un instrument extrem de util care poate ajuta managerii la măsurarea nivelului de satisfacție a angajaților și la colectarea de informații în acest sens este chestionarul de evaluare a satisfacției angajaților.

Motivele pentru care departamentele de resurse umane utilizează aceste chestionare sunt variate. Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților pot reprezenta:

 • Un instrument de feedback – chestionarele de evaluare sunt unul dintre cele mai eficiente și mai accesibile mijloace prin care o organizație poate primi feedback direct de la angajați; printr-un astfel de chestionar se poate afla opinia angajaţilor despre organizația pentru care lucrează și activitatea acesteia;
 • Un barometru care indică nivelul de satisfacție a angajaților;
 • Un instrument care ajută conducerea să înțeleagă fluctuația de personal și variația acesteia.

Indiferent de aspectele asupra cărora se concentrează, chestionarele reprezintă un instrument accesibil și ușor de utilizat pentru efectuarea unei cercetări privind satisfacția angajaților. Cu toate acestea, uneori cu cât abordarea pare mai ușoară, cu atât este mai dificil să se obțină un rezultat bun, în acest caz, un chestionar eficient și de calitate.

În continuare sunt prezentate unele aspecte ce ar trebui luate în considerare pentru a crea un chestionar eficient, care poate oferi organizațiilor informații relevante legate de implicarea emoțională a angajaților. Astfel, pentru a crea un chestionar de evaluare a satisfacției angajaților organizațiile ar trebui:

 • Să definească obiectivul chestionarului și să îl formuleze într-un mod cât mai clar și mai precis posibil;
 • Să creeze chestionare scurte și simple – în acest mod, completarea chestionarelor nu durează mult timp, iar acestea pot aduce un număr mare de respondenți;
 • Să acorde atenție modului în care sunt formulate întrebările – acestea trebuie să servească scopului stabilit, să nu fie ambigue, să nu fie nici prea generale, dar nici foarte restrictive;
 • Să păstreze confidențialitatea – respectarea confidențialității angajaților este un element important deoarece aceștia ar putea avea rețineri în a-și exprima anumite opinii de frica repercusiunilor pe care acestea le-ar putea avea dacă se cunoaște identitatea lor;
 • Să identifice factorii care influențează implicarea emoțională a angajaților – acest lucru  ajută și în a decide cum și asupra căror aspecte trebuie să se concentreze strategiile și acțiunile de îmbunătățire a implicării angajaților;
 • Să acționeze în baza rezultatelor – odată ce chestionarul a fost completat, iar rezultatele au fost centralizate, managerii trebuie să utilizeze informațiile astfel obținute pentru a dezvolta o strategie care să ajute în abordarea problemelor identificate.

Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților sunt într-adevăr niște instrumente eficiente de măsurare, dar acestea nu fac decât să identifice starea curentă a implicării angajaților în cadrul unei organizații. După cum este menționat într-un raport al fundației Society for Human Resource Management, pentru a avea rezultate pozitive în ceea ce privește implicarea emoțională a angajaților, organizațiile nu ar trebui să se limiteze exclusiv la aceste chestionare. Organizațiile ar trebui să implementeze o strategie care să permită managerilor să ia deciziile potrivite și să acționeze corespunzător pentru a îmbunătăți nivelul de implicare emoțională a angajaților.

Recomandări
Profită şi înscrie-te la cursul „Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor” (30 octombrie 2014, București) pentru a dobândi competențele necesare înțelegerii factorilor care influențează implicarea angajaților, etapelor măsurării gradului de implicare emoțională și proceselor de îmbunătățire a nivelului de implicare a angajaților.

Beneficiile participării:

 • Înțelegerea procesului de implicare emoțională a angajaţilor și deprinderea abilitaților de a implementa un astfel de proces în propria organizație;
 • Aplicarea în practică a metodelor și instrumentelor de măsurare și planificare a implicării angajaţilor;
 • Înțelegerea rolului planului de acțiune, a programelor de formare și a altor eforturi în implicarea angajaţilor;
 • Identificarea etapelor care pun în dificultate implementarea programelor de implicare emoțională și metode de abordare a acestor situații;
 • Studii de caz: cele mai bune practici din domeniu.

Informații despre curs și înscrieri:
http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor/
http://www.indicatorideperformanta.ro/premium/training/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor-employee-engagement-23-octombrie-2014–37.html

Referințe

Sursă imagine
Freeimages.com