Posts tagged "Departamentul de Resurse Umane"

Indicatori Cheie de Performanță pentru Resurse Umane în Centrele de Servicii Partajate

June 6th, 2014 Posted by KPIs, Managementul Performanței, Performanța operațională 0 thoughts on “Indicatori Cheie de Performanță pentru Resurse Umane în Centrele de Servicii Partajate”

Indicatori Cheie de Performanta

Rolul resurselor umane în cadrul unui Centru de Servicii Partajate (Shared Service Center) este să gestioneze relaţiile cu angajaţii şi să ofere servicii standardizate personalului companiei, indiferent de locaţie. Pentru o mai bună calitate a serviciilor, marile companii automatizează majoritatea proceselor. În plus, integrarea tehnologiei la nivel înalt permite personalului de resurse umane să se concentreze mai mult asupra sarcinilor importante şi să aloce mai puţin timp aspectelor tranzacţionale.

Un alt avantaj al automatizării proceselor este faptul că datele privind performanţa sunt mult mai uşor de urmărit. Tot mail multe organizaţii monitorizează indicatori cheie de performanţă (KPIs), deoarece aceştia pot oferi o perspectivă clară asupra stării activităţilor prin analizarea datelor. Dat fiind faptul că există o multitudine de indicatori ce pot fi măsuraţi, este foarte important să se ia în considerare doar indicatorii cei mai relevanţi. Aceşti indicatori cheie de performanţă trebuie să reflecte modul în care serviciile de resurse umane aduc valoare companiei, nu doar arătând performanţa din trecut, ci şi privind în viitor, indicând posibila evoluţie. Indicatorii cheie trebuie să se afle în strânsă legătură cu obiectivele strategice şi să fie susţinuţi de proiecte ce trebuie implementate pentru a creşte performanţa.

Nu există nicio listă care să indice KPIs ce ar trebui monitorizaţi,  dar există totuşi o serie de KPIs ce sunt folosiţi de majoritatea Departamentelor de Resurse Umane din cadrul Centrelor de Servicii Partajate pentru a urmări performanţa:

În afară de monitorizarea acestora, un Centru de Servicii Partajate monitorizază şi KPIs care indică eficienţa şi calitatea serviciilor cu clienţii, ca de exemplu:

Cu toate acestea, valoarea unui KPI este dată şi de persoana care utilizează informaţia, respectiv forma şi actualitatea rapoartelor. Un CEO nu va avea nevoie de acelaşi tip de informaţii ca un manager, iar aceasta nu îi va servi dacă nu respectă regulile de bază privind vizualizarea informaţiilor, sau dacă este nevoie de foarte mult timp pentru a furniza o informaţie. De asemenea, organizaţia trebuie să promoveze o cultură a performanţei care să ateste faptul că deciziile sunt luate pe baza datelor furnizate referitoare la performanţă.

Referinţe:

Sursă imagine: