Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate

Modul II CMPRO 2014

Ziua a doua a Conferinței Managementul Performanței, în România 2014 a debutat cu Modulul II – Managementul Performanței, soluții garantate versus soluții inventate. Această a doua sesiune de prezentări a fost deschisă de către domnul Daniel Timofei, care ocupă funcția de Central & Eastern Europe Area Manager în cadrul companiei Ros Roca.

În prezentarea sa „Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate”, domnul Timofei a oferit exemple de bune practici prin raportarea la propria experiență profesională și la metodele concrete aplicate în organizații în vederea soluționării dificultăților întâlnite. Expunerea a adus în discuție și s-a concentrat pe trei probleme majore identificate în mediul organizațional. Pentru fiecare dintre acestea s-au prezentat atât soluțiile „garantate”, care par firești și extrem de accesibile în contextul problemelor identificate, dar și soluțiile „inventate”, care au fost adoptate în funcție de contextul organizațional la momentul identificării problemelor.

Dificultăți și soluții inventate
În continuare sunt descrise succint dificultățile ce pot apărea la nivel organizațional și care au fost analizate în cadrul acestei sesiuni de către vorbitor împreună cu participanții:

  • Căutarea de vinovați în cadrul organizației pentru rezultatele negative înregistrate – această problemă se transpune în existența unui conflict între membrii unei echipe și lipsa colaborării între aceștia. Măsurile „convenționale” care se adoptă, de regulă, în cazul unei astfel de situații sunt fie organizarea unui team building care să apropie membrii echipei, fie ținerea la distanță a angajaților aflați în conflict. Niciuna dintre aceste două direcții nu reprezintă însă o soluție pe termen lung și nu garantează aplanarea conflictului. Astfel, o metoda mai potrivită pe termen lung ar fi inversarea rolurilor, pentru ca angajaţii între care există o problemă de comunicare să vadă lucrurile unul din perspectiva celuilalt. Prin această abordare se stimulează în mod constructiv colaborarea.
  • Existența unor servicii sau produse sub standard – în acest caz obiectivul este depășirea situației pentru ca atât personalul de conducere, cât și clienții să fie mulțumiți și satisfăcuți. În vederea depășirii acestei dificultăți, se poate recurge la adoptarea unor soluții precum impunerea regulamentului, aplicarea de penalizări pentru neconformarea la standardele impuse, însă aceste nu sunt eficiente de fiecare dată. O abordare mai obiectivă și transparentă pentru depășirea dificultăților ar fi implementarea unui sistem de autoevaluare, colectarea de feedback de la clienți și analizarea acestuia, respectiv transpunerea feedbackului primit în obiectivele individuale ale angajaților.
  • Apariția unei probleme de calitate în viitor – în vederea rezolvării acestui tip de probleme un prim pas ar fi asigurarea că problema prezentată anterior a fost tratată și rezolvată. Pentru a preîntâmpina problemele care pot apărea în viitor, ca de exemplu reducerea totală a defectelor în producție, o soluție logică ar fi implementarea unui sistem de management al calității și implementarea de bune practici. Cu toate acestea, este posibil ca metoda abordată să nu garanteze rezolvarea problemei întâlnite. Din acest motiv o soluție mai eficientă ar fi diseminarea cunoștințelor privind calitatea la toate nivelurile, pentru ca fiecare să conștientizeze implicațiile pe care aceasta le are, informarea constantă privind incidentele de calitate și costurile calității, respectiv implicarea întregului personal în analiza cauzelor și propunerea de soluții eficiente. În acest fel, fiecare individ poate contribui la prevenirea problemelor de calitate și poate interveni în vederea soluționării lor.
The KPI Institute Romania 29 Octombrie 2014 Evenimente, Managementul Performanței, Performanța operațională Taguri: ,

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

<small>You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes:<br> <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>