Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional

Modul II CMPRO 2014

La Conferința Managementul Performanței, ediția a IV-a, în cadrul Modulului dedicat performanței la nivel operațional, a luat cuvântul Andreea Vecerdea, Coordonator al Biroului de Managementul Performanței al organizației The KPI Institute.

Prezentarea acesteia, „Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional”, a abordat următoarele teme referitoare la Indicatorii Cheie de Performanță la nivel operațional:

 • Modalități de definire a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Cascadarea Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Modul de utilizare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Arhitectura de Management al Performanței;
 • Actorii responsabili de Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Recomandări privind Indicatorii Cheie de Performanță.

Recomandări privind Indicatorii Cheie de Performanță
În afară de aspectele teoretice prezentate pentru a sublinia importanța stabilirii de Indicatori Cheie de Performanță la toate nivelurile organizaționale, și partea aplicată care a presupus analizarea unui Balanced Scorecard, prezentarea a adus în discuție o serie de recomandări privind metodologia de abordat în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță.

În continuare sunt prezentate succint câteva dintre aceste recomandări:

 • Aplicarea Balanced Scorecard-ului în procesul de implementare a unui sistem de management al performanței – acest instrument facilitează concentrarea asupra mai multor dimensiuni, nu doar asupra perspectivei financiare;
 • Corelarea Indicatorilor Cheie de Performanță cu strategia organizațională – lipsa corelării acestora poate conduce la monitorizarea unor aspecte mai puțin relevante;
 • Stabilirea unui număr optim de Indicatori Cheie de Performanță – utilizarea și monitorizarea unui număr necorespunzător de indicatori poate implica fie concentrarea asupra unui număr mult prea mic de factori, fie a unui număr mult prea mare de factori în cadrul organizației;
 • Balansarea Indicatorilor Cheie de Performanță – ca tehnică adoptată în procesul de selecție a indicatorilor, aceasta poate ajuta la evitarea monitorizării ineficiente a obiectivelor și la apariția unor comportamente negative din partea angajaților;
 • Alinierea și cascadarea – prin cascadare se asigură alinierea obiectivelor și a Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel strategic, operațional și individual, fapt care împiedică întreprinderea unor eforturi divergente.

Drept concluzie la această prezentare, se poate menționa faptul că Indicatorii Cheie de Performanță au un rol important în cadrul organizațional deoarece oferă vizibilitate asupra rezultatelor, comunică acele aspecte care sunt esențiale și oferă date necesare pentru a iniția acțiunile care se impun în vederea atingerii strategiei. Un proces importat este cascadarea, dat fiind faptul că acest proces asigură alinierea în cadrul organizației pentru ca toate nivelurile să se concentreze doar asupra aspectelor cheie în atingerea strategiei.

The KPI Institute Romania 29 Octombrie 2014 Evenimente, KPIs, Managementul Performanței, Performanța operațională Taguri: ,

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

<small>You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes:<br> <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>