Monthly Archives: October, 2014

Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 1: Stabilirea indicatorilor de performanță și aria lor de rezultate

October 28th, 2014 Posted by Evenimente, KPIs, Managementul Performanței 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 1: Stabilirea indicatorilor de performanță și aria lor de rezultate”

Modul I CMPRO 2014

Prezentarea intitulată „ Stabilirea indicatorilor de performanță și aria lor de rezultate ” a fost susținută de către Ion-Florin Gașpar, Project Engineer OMV Petrom, în cadrul Modulului dedicat Managementului Performanței la nivel strategic.

Principalele puncte atinse în cadrul acestei prezentări au făcut referire la:

 • Procesul de stabilire a unei strategii, prin raportarea la strategia OMV Petrom E&P;
 • Părțile din organizație implicate în stabilirea și actualizarea strategiei;
 • Structura procesului de stabilire a indicatorilor de performanță și a sub-procesului de Balanced Scorecard (BSC);
 • Modul de facilitare a procesului de îmbunătățire continuă;
 • Structura principalilor indicatori cheie de performanță (KPI) – organizați pe mai multe nivele, pornind de la nivelul 1, nivelul executiv, până la nivelul 4, al sectorului de producție.

Îmbunătățirea continuă a performanței

Aspectele importante, de luat în considerare în vederea facilitării procesului de îmbunătățire continuă, care au fost subliniate în cadrul acestei prezentări sunt:

 • Asigurarea competitivității pe termen lung a unei afaceri;
 • Asigurarea unei structuri robuste a fluxului proceselor printr-o gestionare eficientă și un control riguros al acestora;
 • Măsurarea în vederea fundamentării procesului de îmbunătățire și atingerea unei performanțe superioare.

Îmbunătățirea continuă a performanței la nivel strategic presupune implicare la toate nivelurile organizaționale și este un proces complex, ce necesită urmărirea și monitorizarea permanentă a evoluției indicatorilor cheie de performanță (KPIs).

Această prezentare a fost utilă participanților, practicieni în domeniul managementului performanței, prin natura sa, deoarece a oferit exemple concrete, raportându-se la abordarea avută în cadrul organizației OMV Petrom, fapt care a facilitat înțelegerea ideilor expuse de către vorbitor.

Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 1: Transformarea organizațională și generațiile

October 28th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Performanța strategică 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 1: Transformarea organizațională și generațiile”

Modul I CMPRO 2014

Prezentarea „ Transformarea organizațională și generațiile ”, susținută de către Radu Gîju, Head of Operations în cadrul companiei AtoS, a fost cea care a deschis Modulul I al Conferinței Managementul Performanței în România 2014, dedicat Managementului Performanței la nivel strategic.

În expunerea sa, Radu Gîju, a făcut o analiză a transformărilor organizaționale și a adoptării unor metode de comunicare sau învățare în funcție de specificul publicului țintă (generațiilor din care angajații fac parte), pornind de la propria experiență organizațională privind managementul strategic.

Tratând tema schimbării în cadrul organizațiilor, această prezentare a subliniat câteva aspecte esențiale și de luat în considerare în momentul în care se dorește adoptarea unui proces de schimbare:

 • Schimbarea poate fi grea;
 • Schimbarea implică efort și costuri;
 • Schimbarea ia timp;
 • Schimbarea nu trebuie să fie făcută numai de dragul de a fi făcută, însă dacă
 • Schimbarea nu este făcută, organizațiile pot pierde teren în fața evoluției.

Astfel, procesul schimbării este imposibil de evitat, în special dacă se iau în calcul inovațiile și viteza cu care acestea apar. El trebuie însă abordat într-un mod structurat (prin comunicare, învățare, dezvoltare) și adaptat fiecărei generații.

Generațiile și comunicarea
Conform teoriei generațiilor, prezentate pe scurt în cadrul acestei expuneri, fiecare generație (Generația X, Generația Y, Generația Z) are caracteristicile sale, iar pentru a comunica eficient schimbarea, strategia de comunicare trebuie să fie adaptată ținând cont de aceste caracteristici.

Mediul sau contextul general în care reprezentanții fiecărei generații au crescut le-a conturat modul de gândire. Astfel, având în vedere atât acest aspect, cât și viteza inovațiilor, pentru Generația X telefoanele reprezintă principalul mijloc de comunicare, reprezentanții Generației Y preferă rețelele sociale și nu manifestă interes prea mare pentru documentele formale, în timp ce în cazul reprezentanților Generației Z, tehnologia este complet integrată în viața lor.

Generațiile și feedbackul
Pe lângă comunicare, și adaptarea strategiei de comunicare la specificul fiecărei generații, un alt factor important pentru schimbare este feedbackul. Acesta, la rândul său, diferă de la generație la generație:

 • Generația X – preferă un feedback informal; reprezentanții acestei generații au îndatoriri variate, iar libertatea de a le împlini constituie pentru aceștia un factor important la locul de muncă;
 • Generația Y – pentru aceasta este important feedbackul constant, deoarece trebuie să știe tot timpul cum performează; în cazul acestei generații este de asemenea important ca accentul să fie pus pe rezultatele pozitive;
 • Generația Z – pentru reprezentanții acestei generații este esențial ca tehnologia să fie integrată în procesul de feedback; altfel, comunicarea este foarte dificilă.

Generațiile și respectul
În ceea ce privește respectul, și modul în care fiecare generație vede respectul, lucrurile sunt și în acest caz complet diferite de la generație la generație. Astfel:

 • Generația X – se ghidează după deviza „respect pentru decizia pe care o iau”; reprezentanții acestei generații sunt cei aflați în postura de a decide tranziția spre noi metode de lucru;
 • Generația Y – pentru această generație respectul acordat ideilor propuse de ei este esențial;
 • Generația Z – în cazul acesteia respectul pentru sugestiile lor, care trebuie să fie recunoscute, este important; sugestiile de îmbunătățire propuse de reprezentanții Generației Z sunt complexe și vin din mai multe surse, dat fiind faptul că au capacitatea să acceseze un volum mai mare de informații într-un timp scurt.

Concluzia ce poate fi subliniată pe baza acestei expuneri este faptul că schimbarea este inevitabilă, mai ales în contextul evoluției și vitezei cu care inovațiile survin în momentul actual. În procesul de implementare a schimbării însă, trebuie să se aibă în vedere caracteristicile fiecărei generații asupra căreia această schimbare se răsfrânge, respectiv nevoile fiecăreia în ceea ce privește procesul învățării și cel al comunicării.

Conferința Managementul Performanței 2014: Masterclass Dr. 3M „Practici internaționale în domeniul Managementului Performanței”

October 28th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014: Masterclass Dr. 3M „Practici internaționale în domeniul Managementului Performanței””

Masterclass CMPRO 2014

Conferința Managementul Performanței 2014, organizată la Sibiu în perioada 23-25 octombrie 2014, a fost deschisă prin Masterclass-ul „Practici internaționale în domeniul Managementului Performanței”, susținut în limba engleză de către dr. Mohamed Moustafa Mahmoud, cunoscut și sub numele de Dr. 3M, Director Executiv al Institutului Madinah pentru Leadership şi Antreprenoriat (MILE) din Arabia Saudită. Cu peste 25 de ani de experiență în domeniu, timp în care a dezvoltat și implementat numeroase proiecte de Balanced Scorecard, Dr. 3M le-a vorbit participanților despre importanța unui BSC în cadrul organizațional, oferind totodată exemple de bune practici la nivel internațional.

Masterclass-ul a debutat cu un exercițiu de gândire care a invitat fiecare participant în parte să găsească drumul de urmat de la startul la finalul unui labirint, respectând anumiți indicatori de direcție. Scopul exercițiului a fost să îi ajute pe participanți să conștientizeze cât de important este să știi unde te afli și unde vrei să ajungi, respectiv cum ajungi în acel punct ținând cont de resursele avute la dispoziție, de limitările și restricțiile impuse.

Prezentarea s-a concentrat pe câteva subiecte majore, și anume:

 • Importanța unei perspective clare asupra misiunii, viziunii și valorilor organizației;
 • Importanța întreprinderii acelor acțiuni care ajută la atingerea obiectivelor și la îndeplinirea strategiei;
 • Importanța măsurării conform principiului „Ce se poate măsura, se poate gestiona”, conform celor patru dimensiuni: Resurse (Input), Proces (Process), Rezultate (Output) și Valoare generată (Outcome);
 • Importanța concentrării nu doar asupra dimensiunii financiare, ci și asupra altor trei dimensiuni: procese interne, învățare și dezvoltare, respectiv satisfacția clienților;
 • Importanța utilizării unui Balanced Scorecard prin oferirea de exemple practice atât din mediul privat, cât și din cadrul instituțiilor publice.

Masterclass CMPRO 2014

Importanța implementării unui Balanced Scorecard

Dat fiind faptul că unul dintre aspectele pe care s-a pus accentul în cadrul Masterclass-ului este importanța unui Balanced Scorecard, în continuare sunt prezentate câteva dintre motivele pentru care acesta constituie un instrument esențial, fiind considerat și unul dintre cele mai importante idei de management ale secolului trecut. Un Balanced Scorecard:

 • Oferă o perspectivă clară asupra strategiei – prin dezvoltarea unei strategii și a unei viziuni organizaționale bine definite, prin alinierea acestora și prin implicarea tuturor actorilor din cadrul organizației în aplicarea acestei;
 • Stimulează performanța – prin eficientizarea managementului de inițiative, planificării și procesului de raportare pentru a pune bazele unei strategii și pentru a realoca resursele în mod dinamic;
 • Optimizează datele – pentru a lua deciziile potrivite, în timp util, pe baza unor date și a unei analize de încredere.

Acest Masterclass a suscitat interesul participanților atât prin temele abordate, cât și prin activitățile practice gândite. Invitații s-au implicat activ în toate activitățile desfășurate și au dezbătut pe marginea ideilor și exemplelor de bune practici expuse într-un mod amplu și bine documentat de către Dr. 3M.

Conferința Managementul Performanței în România – ediția 2014 la final

October 27th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Noutăți 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței în România – ediția 2014 la final”

CMPRO 2014

Sâmbătă, 25 octombrie 2014, a avut loc ultima zi a Conferinței Managementul Performanței în România. A patra ediție a acestui eveniment dedicat exclusiv managementului performanței s-a derulat pe parcursul a trei zile, între 23 și 25 octombrie 2014, la Sibiu. Obiectivul acestui eveniment a fost să reunească profesioniști și practicieni în domeniu pentru a discuta bune practici privind managementul performanței la diferite niveluri și pentru a împărtăși din propria lor experiență profesională.

Ediția din acest an a reunit participanți și vorbitori cu experienţă practică în aplicarea managementului performanței, reprezentanți ai unor companii precum OMV Petrom, E-ON, ATOS România, Ros Roca, Fan Courier, Optaros, The KPI Institute.

ZIUA 1 – Masterclass și modul strategic

CMPRO 2014

În cadrul primei zile, participanții au acoperit, în prezentările lor, mai multe arii specifice domeniului. Conferința a fost deschisă de Masterclass-ul „Practici internaționale în domeniul Managementului Performanței” susținut de către Dr. Mohamed Moustafa Mahmoud, cunoscut și sub numele de Dr. 3M. Acesta a vorbit despre avantajele și pașii de parcurs în implementarea unui sistem de Balanced Scorecard, oferind exemple de bune practici de la nivel internațional.

Modulul I, dedicat performanței la nivel strategic i-a reunit pe Radu Gîju, Head of Operations în cadrul companiei ATOS România, Ion-Florin Gașpar, Project Engineer în cadrul companiei OMV Petrom, Andrada Ghețe, Business Research Analyst în cadrul The KPI Institute, respectiv Raluca Vintilă, Instructional Design & E-Learning Coordinator în cadrul aceleiași organizații. Prezentările din această sesiune, au pus accentul asupra importanței planificării strategice și a evaluării periodice, respectiv asupra necesității raportării continue.

Participanții care au luat cuvântul în cadrul acestei sesiuni dedicate nivelului strategic au prezentat, raportându-se la experiența lor, subiecte precum stabilirea de Indicatori Cheie de Performanță (KPI) aliniați cu obiectivele organizaționale, schimbarea la nivel organizațional, importanța procesului de benchmarking și instrumente specifice utilizate în procesul de planificare strategică.

ZIUA 2 – Modulul operațional și modulul individual

CMPRO 2014

A doua zi a conferinței a fost dedicată managementului performanței la nivel operațional, respectiv la nivel individual.

Modulul II, Managementul Performanței la nivel operațional, i-a reunit pe Daniel Timofei, Central & Eastern Europe Area Manager în cadrul companiei Ros Roca, Andreea Vecerdea, Head of Performance Management Office în cadrul The KPI Institute, Mihai Păculea, Data Analysis & Reporting Specialist, în cadrul The KPI Institute și Manuel Hila, Senior Data Visualization Specialist în cadrul aceleiași organizații. Vorbitorii au discutat despre problemele cu care se confruntă organizațiile și departamentele lor, despre importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivelul departamentelor, respectiv despre analiza și vizualizarea datelor.

În cadrul Modulului III, Managementul Performanței la nivel individual, au luat cuvântul Elena Itu, Manager Resurse Umane FAN Courier, Mihaela Nedelcu, Generalist Resurse Umane al companiei Optaros, respectiv Cristiana Alexandra Blaga, Specialist în Dezvoltare Organizaţională în cadrul The KPI Institute. Modulul le-a oferit participanților oportunitatea să trateze teme specifice pilonului individual al managementului performanței, fiind abordate tema motivării angajaților, a dezvoltării unui sistem de bonusare, respectiv a dezvoltării unui plan de performanță a angajaților. Aceste subiecte au stârnit interesul celor prezenți, care au participat activ la toate discuțiile și activitățile practice din cadrul sesiunilor de prezentări, și mai ales la panelurile de discuții.

CMPRO 2014

Prezentările susținute de către vorbitori în cadrul celor trei module, și care au acoperit teme precum vizualizarea datelor, analiza datelor, motivarea angajaților, dezvoltarea unui plan de performanță pentru angajați, stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanță, sunt rezumate în tabelul de mai jos:

Vorbitor Prezentare
Dr. 3M Masterclass Practici internaționale în domeniul Managementului Performanței
Radu Gîju Transformarea organizațională și generațiile
Ion-Florin Gașpar Stabilirea indicatorilor de performanță și aria lor de rezultate
Andrada Ghețe Benchmarking: un element cheie în management
Raluca Vintilă Instrumente utilizate în planificarea strategică
Daniel Timofei Probleme reale – soluții „garantate” versus soluții „inventate”
Andreea Vecerdea Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional
Mihai Păculea Analiza datelor
Manuel Hila Realizarea unui cadru riguros de vizualizare a datelor
Elena Itu Dezvoltarea și simularea unui sistem de bonusare
Mihaela Nedelcu Motivarea personalului ca element cheie în performanță
Alexandra Blaga Dezvoltarea unui plan de performanță a angajaților

ZIUA 3 – Învățare prin workshop-uri și simularea Friday Night at the ER

Ultima zi a conferinței a fost dedicată workshop-urilor pe următoarele teme: strategie, Indicatori Cheie de Performanță și criteriile de performanță a angajaților. Participanții au avut posibilitatea să aleagă între unul dintre cele trei workshop-uri susținute pe temele menționate: workshop-ul „Strategie echilibrată – calea către performanță”, susținut de către Radu Cocean, lector univ. dr. în cadrul Departamentului de Marketing al Facultății de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor, UBB Cluj-Napoca, workshop-ul „Indicatori de Performanță: Măsurare, învățare și optimizare”, facilitat de către Raluca Vintilă, Instructional Design & E-Learning Coordinator în cadrul The KPI Institute, respectiv workshop-ul „Criteriile de performanță, evaluarea și îmbunătățirea performanței angajaților”, susținut de către Andreea Vecerdea, Head of Performance Management Office și Trainer în cadrul The KPI Institute.

CMPRO 2014

Conferința s-a încheiat cu simularea de business Friday Night at the ER, moderată de către Andrei Mora, Customer Engagement Specialist în cadrul The KPI Institute. Friday Night at the ER este un joc care simulează administrarea unui spital timp de 24 de ore. Scopul său este să testeze și să stimuleze gândirea sistemică a participanților, precum și capacitatea acestora de a lucra în echipă, respectiv de a lua de a lua decizii în cadrul unui sistem complex.

Această a patra ediție a Conferinței Managementul Performanței în România a oferit un mediu propice, interactiv și profesionist în vederea împărtășirii de cunoștințe, bune practici și experiențe relevante domeniului.

În cifre, ediția din acest an poate fi rezumată astfel:

 • 1 Masterclass susținut de un expert cu peste 25 de ani de experiență în domeniu;
 • 3 Module structurate care au tratat managementul performanței pe trei nivele distincte;
 • 3 Workshop-uri pe trei teme specifice: strategie, KPIs, performanța angajaților;
 • 12 sesiuni de prezentări;
 • 3 paneluri de discuții;
 • 1 simulare de business – Friday Night at the ER.

Conferința Managementul Performanței în România 2014, organizată la Sibiu de către compania Acumen Integrat, în parteneriat cu The KPI Institute, și-a propus și în acest an să transcendă granițele teoretice, pășind în zona aplicată, oferind informații de interes participanților, din prisma experiențelor acestora în ceea ce privește implementarea unui sistem de managementul performanței în cadrul organizațional.

Conferința Managementul Performanței în România 2014 – Ziua 2

October 24th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Noutăți 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței în România 2014 – Ziua 2”

Conferinta Managementul Performantei

Astăzi, 24 octombrie 2014, s-a derulat a doua zi a Conferinței Managementul Performanței în România, care a continuat seria Modulelor consacrate managementului performanței. În prima parte a zilei s-a desfășurat Modului II, dedicat managementului performanței la nivel operațional, iar în a doua parte a zilei a avut loc Modulul III, dedicat managementului performanței la nivel individual.

În timpul primului modul, vorbitorii au abordat teme specifice precum problemele întâlnite de către organizații la nivelul departamentelor, importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional, vizualizarea datelor și analiza acestora.

Această primă sesiune de prezentări a fost deschisă de către domnul Daniel Timofei, care ocupă funcția de Central & Eastern Europe Area Manager în cadrul companiei RosRoca. Prezentarea domnului Timofei, „Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate”, a oferit o perspectivă amplă și structurată asupra unui număr de probleme identificate de-a lungul activității profesionale, respectiv soluțiile ce au fost adoptate în vederea rezolvării acestora.

Expunerea domnului Timofei a fost urmată de prezentarea Andreei Vecerdea, Business Research Analyst în cadrul The KPI Institute. Axată pe Indicatorii Cheie de Performanță la nivel operațional, prezentarea „Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional” a tratat în detaliu procesul de cascadare a arhitecturii sistemului de managementul performanței, tratând totodată studii de caz concrete din mediul organizațional, la discutarea cărora și-au adus aportul și participanții la conferință.

A treia prezentare din cadrul Conferinței Managementul Performanței în România, „Analiza datelor”, a fost susținută de către Mihai Păculea, Data Analysis & Reporting Specialist, în cadrul The KPI Institute. După cum indică titlul, tema abordată a fost analiza datelor, accentul fiind pus asupra perspectivei, asupra acurateței datelor, respectiv a tehnicilor utilizate în procesul de analiză a datelor.

Sesiunea dedicată managementului performanței la nivel operațional a fost încheiată de către Manuel Hila, Senior Data Visualization Specialist în cadrul The KPI Institute. Prezentarea acestuia, „Realizarea unui cadru riguros de vizualizare a datelor”, a oferit o perspectivă de ansamblu asupra importanței comunicării vizuale și a vizualizării datelor. De asemenea, în cadrul prezentării au fost prezentate succint diferite canale de comunicare a datelor.

768-Panel1

A doua parte a zilei s-a continuat cu Modulul dedicat managementului performanței la nivel individual, în cadrul căruia vorbitorii au abordat teme ca sistemele de bonusare, motivarea personalului, respectiv dezvoltarea unui plan de performanță la nivelul angajaților.

Ultima sesiune de prezentări din cadrul ediției a patra a Conferinței Managementul Performanței în România a fost deschisă de către Elena Itu, Manager Resurse Umane în cadrul companiei FAN Courier. În prezentarea sa, „Dezvoltarea și simularea unui sistem de bonusare”, doamna Itu a descris etapele procesului de dezvoltare a unui sistem de bonusare, raportându-se la strategia adoptată în cadrul propriei companii.

Sesiunea s-a continuat cu prezentarea „Motivarea personalului ca element cheie în performanță”, susținută de către Mihaela Nedelcu. În calitate de Generalist Resurse Umane al companiei Optaros, aceasta a adus în discuție subiectul motivației și implicării angajaților. De asemenea, a fost abordat modul în care implicarea angajaților se manifestă, respectiv modul în care aceasta poate fi măsurată.

Prezentarea „Dezvoltarea unui plan de performanță a angajaților”, susținută de Cristiana Alexandra Blaga, Specialist în Dezvoltare Organizaţională în cadrul The KPI Institute, a încheiat Modului III, și implicit sesiunea de prezentări din cadrul acestei ediții a conferinței. În ampla sa prezentare, Alexandra Blaga a tratat subiectul importanței valorizării angajaților, respectiv a dezvoltării unui plan de performanță al angajaţilor.

Panel 2 Conferintsa

Fiecare dintre cele două module a fost urmat de către un panel de discuții. În cadrul celor două paneluri, vorbitorii au răspuns la întrebările adresate de către participanți, pornind de la prezentările susținute. Panelurile au reprezentat o bună oportunitate, atât pentru vorbitori, cât și pentru participanți, de a împărtăși opinii și bune practici din propria experiență profesională.

Panelul care a succedat Modulul III a fost cel care a încheiat cu succes a doua zi a Conferinței Managementul Performanței în România din acest an.

Conferința Managementul Performanței în România 2014 – Ziua 1

October 23rd, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Noutăți 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței în România 2014 – Ziua 1”

Conferinta Managementul Performantei

Conferința Managementul Performanței în România începe astăzi, 23 octombrie 2014.. Evenimentul, devenit tradiție în România, este organizat de către Acumen Integrat în colaborare cu partenerul său strategic, The KPI Institute și se derulează la Sibiu pe parcursul a trei zile.

Această primă zi a conferinței a fost dedicată prezentării de bune practici în domeniul managementului performanței la nivel național și internațional, respectiv susținerii de prezentări pe tema managementului strategic.

Conferința a fost deschisă de Masterclass-ul „Practici internaționale în domeniul Managementului Performanței” susținut de către Dr. Mohamed Moustafa Mahmoud, cunoscut și sub numele de Dr. 3M, Director Executiv al Institutului Madinah pentru Leadership şi Antreprenoriat (MILE). În cadrul amplei sale prezentări, Dr. 3M a oferit exemple relevante de proiecte de implementare a unui Balanced Scorecard din propria sa experiență de peste 25 de ani în domeniu. Astfel, prin analizarea acestor proiecte, participanții au avut ocazia să descopere bune practici de implementare aplicate la nivel internațional în instituții publice și organizații private. Accentul a fost pus în special asupra faptului că, în analizarea performanței pe baza unui Balanced Scorecard, nu trebuie avută în vedere doar perspectiva financiară, ci și alte trei perspective: procesele interne, învățarea și  inovația, respectiv satisfacția clienților.

A doua parte a acestei zile a debutat cu Modulul I de prezentări, dedicat managementului performanței la nivel strategic. În cadrul prezentărilor, vorbitorii au abordat teme specifice, împărtășind din propria lor experiență profesională.

Această primă sesiune de prezentări din cadrul conferinței, a fost deschisă de către domnul Radu Gîju, Head of Operations în cadrul companiei ATOS România. În expunerea sa, intitulată „Transformarea organizațională și generațiile”, acesta a abordat tema schimbării și necesitatea acesteia, raportate la teoria generațiilor.

A doua prezentare a fost susținută de către Ion-Florin Gașpar, Project Engineer în cadrul companiei OMV Petrom.  Intitulată „Managementul performanței la nivel strategic”, expunerea sa a adus în prim plan tema stabilirii de indicatori cheie de performanță aliniați cu obiectivele organizaționale în vederea facilitării procesului de îmbunătățire continuă.

Următorul vorbitor pe ordinea de zi a fost Andrada Ghețe, Business Research Analyst în cadrul The KPI Institute. În prezentarea sa, „Benchmarking: un element cheie în management”, Andrada a oferit o imagine de ansamblu asupra conceptului de benchmarking, oferind în același timp exemple relevante din industria aviatică, industria auto și IT.

Ultima prezentare a zilei, „Instrumente utilizate în planificarea strategică”, susținută de către Raluca Vintilă, Instructional Design & E-Learning Coordinator în cadrul The KPI Institute, a făcut o analiză a instrumentelor specifice utilizate în planificarea strategică – analiza PESTEL, analiza SWOT și Modelul celor cinci forțe ale lui Porter (Porter’s Five Forces).

Fiecare prezentare a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar prima zi a conferinței s-a încheiat cu un panel de discuții, care le-a oferit participanților și vorbitorilor posibilitatea de a dezbate temele  prezentate și să-și exprime opinia asupra ideilor propuse.

Ultima săptămână de înscrieri la cursurile lunii octombrie

October 22nd, 2014 Posted by Cursuri, Noutăți 0 thoughts on “Ultima săptămână de înscrieri la cursurile lunii octombrie”

Cursuri octombrie

Perioada destinată înscrierilor la cursurile lunii octombrie organizate de Acumen Integrat, Managementul Succesiunii, Implementarea și Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor și Managementul Performanței în Call Center, se apropie de final.

Numai în această săptămână mai aveți posibilitatea de a vă înscrie la cursurile mai sus menționate, acestea abordând tematici fundamentale ale domeniului managementul performanței și fiind destinate tuturor celor care urmăresc asigurarea continuității afacerii lor în viitor, găsirea unui punct de convergență între interesele angajaţilor și productivitatea acestora, precum și menținerea unui echilibru între eficiența operațională, satisfacția clienților și a stakeholderilor.

Cursul Managementul Succesiunii va fi susţinut de Raluca Vintilă, Cercetător în Management și Trainer în cadrul diviziei europene a The KPI Institute. Raluca are o experienţa de peste 3 ani în livrarea de programe educaționale, fiind interesată de domeniul managementului performanței și de subiecte precum: comunicare și vorbire în public, setarea de obiective, lucrul în echipă, dezvoltarea creativității, leadership, interculturalism, managementul proiectelor, metode și tehnici de livrare a trainingurilor, construirea trainingurilor.

În ceea ce privește cursurile Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor și Managementul Performanței în Call Center, acestea vor fi susţinute de către Cristina Tărâță, Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul diviziei europene a The KPI Institute. Prin activitatea sa de cercetare, Cristina a contribuit la dezvoltarea platformei smartKPIs.com prin documentarea a peste 1.000 de indicatori de performanță din 16 arii funcționale și 25 de industrii diferite și la lansarea a peste 90 de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”. De asemenea, a luat parte la programul de cercetare care a vizat realizarea „The KPI Compendium”, o publicație ce cuprinde peste 20.000 de indicatori de performanță. În calitate de formator, Cristina Tărâță a facilitat seminarii, cursuri și simulări de business în domeniul managementului performanței.

Formarea participanților presupune dezvoltarea abilitaților de a găsi oameni cu competente potrivite pentru a ocupa roluri cheie, înțelegerea factorilor care influențează implicarea angajaţilor, a etapelor măsurării implicării și a proceselor pentru creșterea acestei implicări, precum și înțelegerea și dezvoltarea unui sistem de management al performanței în call center prin crearea unui catalog de KPIs specific acestor departamente.

 Cursurile se bazează pe un proces de învăţare interactiv, prin îmbinarea noțiunilor teoretice cu exemple relevante ale aplicării lor în practică.

Agendele Cursurilor cuprind teme precum:

 Managementul Succesiunii

 • Introducere în managementul succesiunii;
 • Planificarea carierei;
 • Evaluarea și analiza talentelor;
 • Planificarea eforturilor de managementul succesiunii.

Pentru detalii și înscrieri accesați linkul:
http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/implementarea-programelor-de-managementul-succesiunii/

Implementarea și Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor

 • Definirea conceptului de implicare emoțională a angajaţilor;
 • Implicarea angajatului vs. managementul performanței;
 • Metode de evaluare a implicării angajaţilor;
 • Inițiative pentru creșterea implicării angajaților.

Pentru detalii și înscrieri accesați linkul:
http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor/

Managementul Performanței în Call Center

 • Provocări și aspecte cheie ale îmbunătățirii performanței în Call Centere;
 • Dezvoltarea unui catalog de KPIs pentru Call Center;
 • Dezvoltarea unui sistem de management al performanței în Call Centere;
 • Sfaturi pentru îmbunătățirea performanței și a competitivității Call Centerelor.

Pentru detalii și înscrieri accesați linkul:
http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/managementul-performantei-in-call-center-indicatori-de-performanta-scorecard-si-dashboard/

Webinar gratuit: Colectarea Datelor

October 21st, 2014 Posted by Webinar 0 thoughts on “Webinar gratuit: Colectarea Datelor”

Colectarea Datelor

Dată desfășurare webinar: Joi, 30 octombrie

 • Ore desfășurare: 16:00-17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului:
Odată ce Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs) au fost selectați și documentați, urmează activarea lor și colectarea datelor. Un factor decisiv pentru succesul colectării datelor îl reprezintă înțelegerea modului în care se utilizează corespunzător tehnicile și instrumentele pentru colectare.

Subiectele propuse spre dezbatere în cadrul acestui webinar sunt următoarele:
• Caracteristicile datelor de calitate;
• Procesul de colectare a datelor;
• Taxonomia surselor de date;
• Instrumente și tehnici de activare a indicatorilor.

Beneficiile participării:
• Înțelegerea pașilor care trebuie urmați în procesul de colectare a datelor;
• Identificarea surselor de date pentru indicatori;
• Corecta utilizare a instrumentelor de activare a indicatorilor;
• Aplicarea tehnicilor de activare a indicatorilor.

Despre formator
Acest webinar va fi susținut de Andreea Trîmbițaș, Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul diviziei europene a The KPI Institute. Activitatea sa de consultant și trainer s-a materializat în proiecte privind implementarea sistemelor de managementul performanței, susținerea de cursuri pe tema Indicatori de Performanță, Criterii de Performanță, dar și susținerea workshop-ului HR Dashboard and Scorecard: From metrics and KPIs to an integrated system.
În cadrul cercetărilor întreprinse, Andreea Trâmbițaș a documentat peste 500 de KPIs, contribuind la dezvoltarea publicațiilor KPI Compendium și la seria de rapoarte Top 25 KPIs. De asemenea, a realizat articole pentru blogul smartKPIs.com și Performance Magazine.

Înscrieri
Înscrieți-vă gratuit accesând linkul: https://attendee.gotowebinar.com/register/5642426854379023362

2 zile rămase până la Conferința Managementul Performanței 2014 – ediția a IV-a

October 21st, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței 0 thoughts on “2 zile rămase până la Conferința Managementul Performanței 2014 – ediția a IV-a”

Conferinta Managementul Performantei

Între 23 și 25 octombrie se va desfășura, la Sibiu, cea de-a patra ediție a Conferinței Managementul Performanței în România. Conferința, organizată anual de către Acumen Integrat, începând cu anul 2011, a devenit un eveniment de referință în domeniul managementului performanței.

Evenimentul reunește și în acest an profesioniști și experți în domeniu atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Astfel, pe parcursul celor trei zile, participanții vor putea asista la un Masterclass susținut de către Dr. Mohamed Moustafa Mahmoud, care va fi prezent pentru a treia oară în România, precum și la prezentări ale specialiștilor români în managementul performanței. De asemenea, participanții vor beneficia și de trei workshop-uri și vor învăța datorită simulării Friday Night at the ER, cum să colaboreze și să ia decizii în cadrul unui sistem complex. (more…)

Webinar gratuit: Managementul Succesiunii

October 14th, 2014 Posted by Noutăți, Webinar 0 thoughts on “Webinar gratuit: Managementul Succesiunii”

Managementul succesiunii

Al șaselea webinar al acestei serii urmărește legătura dintre managementul succesiunii și managementul performanței. Prin participarea la acest webinar construiți fundamentele aspectelor relevante despre managementul succesiunii.

Dată desfășurare webinar: Marți, 21 octombrie

 • Ore desfășurare: 16:00-17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului
Scopul managementului succesiunii este reprezentat de punctul de incidență dintre strategia pe termen mediu a organizației și interesele, aspirațiile de carieră ale angajaților. Legătura imediată dintre managementul succesiunii și managementul performanței este evidențiată prin prisma potențialului de dezvoltare și a perspectivei asupra performanței viitoare în context organizațional.

Subiectele propuse în cadrul acestui webinar sunt următoarele:

 • Bune practici privind managementul succesiunii;
 • Procesul de proiectarea și identificarea talentelor;
 • Instrumentul 9 BOX: performanță, potențial, nivelul de pregătire pentru următorul rol;
 • Planul de carieră și planul pentru dezvoltarea competențelor;
 • Exemple de metrici privind managementul succesiunii.

Beneficiile participării

 • Înțelegerea importanței managementului succesiunii;
 • Cunoașterea etapelor procesului de managementul succesiunii;
 • Cunoașterea modului de planificare a obiectivelor de carieră;
 • Furnizarea de instrumente și modelefolosite în managementul succesiunii.

Despre formator
Acest webinar va fi susţinut de Raluca Vintilă, Cercetător în Management în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs). Raluca are o experiență de peste 3 ani în livrarea de programe educaționale, fiind interesată de domeniul managementului performanței și de subiecte precum: comunicare și vorbire în public, stabilirea de obiective, lucrul în echipă, dezvoltarea creativității, leadership, interculturalism, managementul proiectelor, metode și tehnici de livrare a trainingurilor, construirea trainingurilor. Raluca Vintilă este licențiată în Relații Internaționale și Studii Europene și a absolvit programe masterale în domeniile Formarea Formatorilor și Administrație-Management Public.

Înscrieri
Înscrieți-vă gratuit accesând linkul: https://attendee.gotowebinar.com/register/3872048206821110529