Posts tagged "Cultura performanței"

Cum construim o cultură a performanței?

November 5th, 2014 Posted by Editorial, Managementul Performanței, Performanța strategică 0 thoughts on “Cum construim o cultură a performanței?”

Cultura performatei

Implicare. Motivare. Formare. Recompensare. Actualizare. Aceste cinci elemente cheie reprezintă câțiva dintre cei mai valoroși factori care pot ajuta la clădirea unei culturi a performanței, respectiv a unui mediu de lucru productiv și pozitiv, însă doar dacă se acționează permanent și în mod corect.

Implicarea
Implicarea se reflectă în efortul voluntar pe care angajatul este dispus să îl depună în munca sa. Aceasta se situează dincolo de sentimentul de satisfacție și motivație, iar cercetările în acest sens au demonstrat că implicarea are un efect major asupra productivității, asupra fluctuației de personal și asupra gradului de satisfacție a clienților. Implicarea se manifestă în momentul în care angajații înțeleg pe deplin ce se așteaptă de la ei și cum se prezintă succesul, când dispun de instrumentele necesare pentru a-și desfășura corect activitatea la locul de muncă, când au un anumit grad de autonomie, respectiv când au încredere și respectă obiectivul organizației din care fac parte.

Motivarea
Prin gamification, prin organizarea de concursuri între departamente sau între echipe, angajații sunt motivați să înregistreze performanțe mai bune cu scopul de a câștiga. Competitivitatea face parte din natura umană, iar în condițiile în care este coordonată adecvat poate determina oamenii să dea tot ce au mai bun.

Formarea
Formarea ajută personalul prin furnizarea instrumentelor necesare în scopul îmbunătățirii performanței. Odată ce așteptările privind performanța au fost bine definite, angajaților trebuie să li se ofere șansa de a învăța și de a progresa, iar un bun instrument în acest sens sunt programele de formare, sau trainingurile. Astfel, angajații au dovada faptului că sunt susținuți pentru a-ți atinge obiectivele.

Recompensarea
Măsurarea evoluției nu este suficientă motiv pentru care organizațiile trebuie să întreprindă acțiunile necesare și să recompenseze rezultatele bune ale angajaților. Recompensele nu trebuie să fie obligatoriu sub formă de recompense financiare. Acestea pot de asemenea consta în stimulente nefinanciare, ca de exemplu bilete la cinema, o cină etc. Recompensele trebuie să fie oferite, nu numai în momentul în care au loc evaluările de performanță, ci și în momentul în care un angajat face un lucru bun. În acest mod, realizările sale sunt apreciate și recunoscute.

Actualizarea
Stimularea personalului se face prin actualizarea constantă a elementelor menționate anterior, înțelegând totodată faptul că acestea nu reprezintă acțiuni ocazionale și că ele fac parte dintr-un proces ciclic permanent.

Influențarea sau schimbarea culturii organizaționale nu este un proces ușor de realizat, iar rezultatele nu sunt vizibile imediat. Dimpotrivă, acestea apar și își dovedesc eficacitatea în timp. Scopul organizațiilor de a construi o cultură a performanței este acela de a se asigura că angajații sunt mai eficienți, mai creativi și dedicați atât activităților pe care le desfășoară, cât și organizației.