Cum să îţi planifici strategia?

Strategie

Planificarea strategică reprezintă procesul prin care o organizaţie îşi defineşte starea dorită, spre care ţinteşte, şi modalitatea prin care aceasta va fi atinsă. Conform studiului – “Management Tools & Trends 2013”, realizat de către Bain & Company, aproximativ 45% dintre respondenţi au implementat un plan strategic în cadrul organizaţiei lor, gradul de satisfacţie fiind de 3.9, pe o scală de la 1 la 5 (unde 5 este nivelul cel mai ridicat).

Comparând aceste date în timp, se pare că rata de utilizare a scăzut considerabil în ultimii ani, în ciuda unui nivel constant al satisfacţiei. Cu toate acestea, planificarea strategică continuă să fie cel mai folosit instrument la nivel global.

Prin definirea strategiei organizaţionale, se trasează identitatea companiei, se stabilesc direcţiile viitoare şi priorităţile, precum şi cadrul procesului de luare a deciziilor. O planificare strategică riguroasă presupune mai multe etape care se impun a fi parcurse:

  1. Identificarea stării actuale a organizaţiei – pentru a evalua performanţa actuală a companiei se poate efectua o analiză SWOT. Aceasta ajută la identificarea punctelor tari ce pot fi transformate în factori generatori de valoare, dar şi a punctelor slabe care trebuie abordate.
  2. Analizarea mediului extern – pentru a identifica factorii externi ce pot afecta compania, ca de exemplu evoluţia economiei, factorii socio-politici, statutul industriei şi competiţia, se poate efectua o analiză a mediului. Aceasta poate oferi o perspectivă realistă asupra contextului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea, creând premisele ce definesc strategia.
  3. Definirea identităţii organizaţiei: misiune, viziune, valori – definirea acestor trei elemente oferă o imagine clară asupra tipului de activităţi desfăşurate de companie, asupra scopului (misiunea), a aspiraţiilor acesteia (viziune) şi a valorilor morale. Dezvoltarea temelor strategice – acestea reprezintă principalele puncte de interes ale organizaţiei, direcţia sa strategică. Ele sunt importante pentru transpunerea viziunii în acţiuni operaţionale. Trei sau cinci teme, sunt suficiente pentru a defini strategia organizaţională.
  4. Stabilirea obiectivelor – fiecare temă strategică este împărţită în mai multe obiective pentru a monitoriza evoluţia înspre atingerea lor.
  5. Atribuirea de KPIs pentru fiecare obiectiv – cu ajutorul indicatorilor de performanţă şi prin stabilirea de ţinte, organizaţia obţine informaţii cu privire la starea actuală a performanţei şi a ţintelor care trebuie atinse.
  6. Identificarea de iniţiative – proiectele care sprijină atingerea obiectivelor.
  7. Revizuirea – planul strategic poate fi dezvoltat pe o perioadă de trei sau cinci ani, dar acesta trebuie să fie revizuit pentru a fi în concordanţă cu realitarea şi schimbările ce au loc zilnic în cadrul organizaţiei.

Rezultatele obţinute în fiecare etapă a procesului trebuie să reflecte utilizarea unor instrumente precum Starea Dorită de Evoluţie, Harta Strategică, Scorecard, Portofoliul de Iniţiative şi Planul Strategic. De asemenea, este important să se desemneze responsabilii pentru fiecare activitate sau proces în parte, cu scopul de a eficientiza gestionarea şi strategia de implementare.

Dezvoltarea unui plan strategic trebuie să ofere o vizibilitate mai bună atât pentru manageri, cât şi pentru părţile interesate din afara organizaţiei, privind activitatea şi scopul acesteia. Totodată, planul trasează o hartă pentru un progres continuu (roadmap) şi asigură consecvenţă în luarea deciziilor.

Referinţe:

Sursă imagine:

The KPI Institute Romania 23 Iunie 2014 Performanța strategică Taguri:

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

<small>You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes:<br> <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>