Monthly Archives: September, 2014

Webinar gratuit: Programe de Implicare Emoțională a Angajaților

September 25th, 2014 Posted by Performanța individuală, Webinar 0 thoughts on “Webinar gratuit: Programe de Implicare Emoțională a Angajaților”

Programe de implicare emoțională a angajaților

 • Dată desfășurare webinar: Joi, 2 octombrie
 • Ore desfășurare: 16:00 – 17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Despre webinar
Webinarul identifică factorii ce influențează implicarea emoțională a angajaților la locul de muncă și modalități de măsurarea a acestei implicări. De asemenea, se discută despre bune practici pentru creșterea nivelului de implicare a angajaților în cadrul organizației.

Descriere
Creșterea gradului de implicare a angajaților este un subiect de actualitate nu doar pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane, cât și pentru managerii interesați să îmbunătățească performanța echipei sau departamentului pe care îl coordonează. Studiile de specialitate au demonstrat existența unei legături directe între gradul de implicare emoțională și productivitatea personalului. Principalele subiecte abordate pe parcursul webinarului sunt următoarele:
• Definirea conceptului de implicare emoționala a angajaților
• Implicarea angajatului vs managementul perfomanței
• Metode de evaluare a implicării angajaților
• Inițiative pentru creșterea implicării angajaților

Beneficii:
Înțelegerea importanței implicării emoționale a angajaților.
Identificarea de bune practici pentru măsurarea gradului de implicare emoțională a angajaților.
Furnizarea de posibile inițiative pentru a susține un nivel ridicat de implicare din partea personalului.

Despre facilitator
Cristina Tărâță, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul The KPI Institute

Înscrieri
Înscrierile se pot efectua accesând linkul:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4506375156101473282

Motivația intrinsecă a angajaților

September 25th, 2014 Posted by Managementul Performanței, Performanța individuală 0 thoughts on “Motivația intrinsecă a angajaților”

motivatia intrinseca a angajatilor

Motivația se reflectă în gradul de implicare a angajaților, fapt care conduce, în cele din urmă, la înregistrarea unei performanțe mai bune în rândul angajaților. Datorită acesteia, oamenii întreprind acțiunile necesare pentru a-și atinge obiectivele atât la nivel profesional, cât și la nivel personal.

În teoria autodeterminării se face distincție între mai multe tipuri de motivație, iar cele două tipuri abordate în raport cu motivația angajaților sunt motivația intrinsecă și motivația extrinsecă. Tema motivației extrinsece a fost îndelung dezbătută cu referire la performanța angajaților, ea fiind influențată de factori externi, de stimulente concrete precum bonusurile sau măririle salariale, al căror scop este să recunoască și să recompenseze performanța. La polul opus se află motivația intrinsecă, care ține de fiecare persoană în parte. Întrucât implică desfășurarea unei activități de dragul ei, deoarece aceasta oferă satisfacție prin ea însăși, motivația intrinsecă diferă de la persoană la persoană.

La baza motivației intrinsece stau câteva aspecte esențiale, care sunt legate de sentimentul de împlinire, cel de auto-implinire și de gradul de stăpânire a unei anumite sarcini. În lucrarea sa Intrinsic Motivation at Work, Kenneth W. Thomas afirmă faptul că implicarea emoțională a angajaților reprezintă rezultatul recompenselor ce iau naștere din însăși implicarea emoțională. În mediul profesional, unde în prezent gestionarea propriilor activități joacă un rol esențial, există patru factori ce încurajează performanța fondată pe raționamente intrinsece. Acești patru factori sunt:

 • Relevanța – angajații au sentimentul că o anumită sarcină merită să fie îndeplinită, și că aceasta are ea însăși o însemnătate;
 • Alegerea – angajații au posibilitatea de a decide modul în care sarcinile sunt îndeplinite, fapt ce atrage după sine sentimentul de împlinire, dar și cel de asumare a sarcinilor și a acțiunilor întreprinse;
 • Competența – angajații apelează la competențele deținute pentru a executa o anumită sarcină, iar rezultatele bune înregistrate reprezintă confirmarea competenței lor, fapt ce declanșează un sentiment de mândrie și satisfacție;
 • Evoluția – înregistrată în direcția potrivită, evoluția poate încuraja și motiva angajații, iar finalizarea cu succes a unei sarcini validează atât deciziile luate, cât și competențele angajaților.

Pe lângă aceste aspecte, conform lucrării scrise de Besley și Ghatak pe tema motivației intrinsece, motivația intrinsecă a angajaților poate fi stimulată și de factori precum propriul cod etic, acceptarea din partea societății sau influența culturală. Astfel, luând în considerare aceste aspecte, exercitarea unei sarcini care ar putea influența reputația sau stima de sine poate motiva sau demotiva angajații, în funcție de context.

Studierea motivației intrinsece în rândul angajaților este un subiect complex, care nu poate fi disociat de motivația extrinsecă. În literatura de specialitate, una dintre afirmațiile uzuale este că factorii de natură extrinsecă au un efect negativ asupra motivației intrinsece. Teorii precum teoria evaluării cognitive, teoria atribuirii sau teoria autodeterminării au studiat atât relația dintre aceste două tipuri de motivație, cât și influența pe care motivația extrinsecă o are asupra celei intrinsece. Cu toate acestea, convingerea că recompensele venite din exterior compromit motivația intrinsecă nu a fost nici demontată, dar nici demonstrată concret prin studii aprofundate în acest sens.

În ansamblul ei, motivația reprezintă un echilibrul între motivația extrinsecă și cea intrinsecă. Deși aceasta din urmă variază de la angajat la angajat, organizațiile pot stimula motivația intrinsecă în rândul angajaților, creând un mediu propice pentru ca angajații să identifice factorii motivaționali interni care pot conduce la înregistrarea unei performanțe ridicate și care să le aducă totodată o satisfacție personală.

Referințe:

Sursa imaginii:

Măsurarea performanței în Call Center

September 23rd, 2014 Posted by KPIs, Măsurarea Performanței 0 thoughts on “Măsurarea performanței în Call Center”

Masurarea performantei in call center

Centrele de relațiile cu clienții sunt de regulă principala punte de comunicare directă dintre o companie și clienții acesteia, o componentă importantă a serviciilor cu clienții, în general, și un important indicator al gradului de satisfacție al clienților, atât în ceea ce privește compania, cât și serviciile sau produsele oferite de aceasta.

În cadrul unui astfel de centru, angajații fie răspund la apelurile telefonice venite din partea clienților (inbound calls), care implică activități precum infoline, suport tehnic sau preluarea de comenzi, fie contactează clienții sau posibilii clienți (outbound calls), în cazul centrelor a căror activitate principală este vânzarea prin telefon, colectarea debitelor sau efectuarea de sondaje de opinie.

Call centerele se numără printre primele industrii în care s-au utilizat Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs), cu scopul de a evalua performanța înregistrată la diferite niveluri în termeni de calitate și eficiență a serviciilor, a costurilor implicate sau a timpului. Într-un call center, indicatorii pot fi utilizați pentru a măsura diferite aspecte ale activității desfășurate, ca de exemplu: accesibilitatea (blocaje, ore productive, disponibilitatea resurselor), calitatea unui apel, timpii de gestionare etc.

În continuare sunt prezentate câteva exemple relevante de indicatori cheie de performanță utilizați frecvent într-un call center. Acești indicatori se concentrează fie asupra timpului, fie pe calitate sau cost, în funcție de specificul activității call centerului și de aspectele avute vedere pentru măsurarea performanței, și anume:

Calitate

Timp

 • % Timpul mediu de încheiere a unui apel – măsoară timpul mediu de tratare a unui apel telefonic de către un operator, incluzând introducerea datelor, verificarea acestora etc.;
 • # Timpul mediu de răspuns – măsoară timpul necesar în medie unui operator disponibil pentru a răspunde unui apel telefonic din partea clientului, după ce acesta a fost pus în așteptare;
 • # Durata convorbirii – Măsoară timpul mediu petrecut de un operator cu un client din momentul în care acesta răspunde la telefon până când convorbirea este finalizată.

Cost

Alți indicatori cheie de performanță ce pot fi monitorizați în cadrul unui call center sunt: % Respectarea programului de conectare la sistemele de comunicare, # Timp de muncă pierdut datorită absenteismului sau % Fluctuația de personal, care se concentrează pe aspecte ce pot, la rândul lor, influența performanța.

Odată ce se stabilesc indicatorii specifici și relevanți pentru un anumit call center, performanța acestuia poate fi monitorizată pe baza indicatorilor în cadrul Scorecard-urilor și a Dashboard-urilor care ajută la comunicarea eficientă a performanței în vederea identificării de soluții de îmbunătățire în sectoarele unde acest lucru este necesar. Totodată, acestea ajută la observarea măsurii în care obiectivele stabilite au fost atinse în conformitate cu strategia organizațională.

Un aspect important de urmărit este calitatea serviciilor oferite de centrele de relații cu clienți, deoarece aceasta are o influență importantă asupra gradului de satisfacție a clienților și implicit asupra imaginii companiei în general. Un studiu realizat în 2013 pentru a evalua așteptările clienților în relația cu organizațiile a indicat faptul că aproape 60% dintre clienți aleg un brand în funcție de experiența avută cu centrul de relații clienți. Astfel, după ce s-au identificat aspectele problematice care necesită o îmbunătățire, companiile trebuie să acționeze în acest sens și să implementeze o strategie bine definită pentru a ajunge la rezultatele de performanță dorite.

Recomandări
Profită şi înscrie-te la cursul „Managementul performanței în Call Center” (31 octombrie 2014, București) pentru a afla care sunt aspectele care sunt luate în considerare pentru a dezvolta un catalog de indicatori cheie specifici unui call center, care sunt provocările întâlnite în activitățile cheie dintr-un call center, sau care sunt elementele arhitecturii sistemului de management al performanței în call center.

Beneficiile participării:

 • Perspective de învățare de la cel mai amplu proiect de cercetare în domeniul KPIs;
 • Înțelegerea provocărilor managementului performanței în call center și a modalităților de a răspunde la aceste provocări;
 • Înțelegerea selecției și folosirii indicatorilor la nivel de organizație, departament și angajat;
 • Exersarea practică a instrumentelor prezentate prin dezvoltarea de Scorecard și Dashboard pentru call center;
 • Împărtășirea de bune practici în domeniu prin discutarea studiilor de caz și a experienței participanților;
 • Acces la resurse și instrumente relevante.

Informații despre curs și înscrieri:
http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/managementul-performantei-in-call-center-indicatori-de-performanta-scorecard-si-dashboard/
http://www.indicatorideperformanta.ro/premium/training/managementul-performantei-in-call-center-indicatori-de-performanta-scorecard-si-dashboard-23.html

Referințe:

Sursă imagine:

Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților

September 19th, 2014 Posted by Măsurarea Performanței 0 thoughts on “Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților”

Chestionarele de evaluare a satisfactiei angajatilor

Satisfacția angajaților și implicarea emoțională a acestora sunt aspecte asupra cărora organizațiile se concentrează și pe care le evaluează cu scopul de a afla care este părerea angajaților referitor la diferite probleme legate de organizație, activitatea acesteia sau locul lor de muncă, probleme pe care angajații nu le-ar evidenția altfel, de frică să nu se compromită sau să-ți piardă slujba. Un instrument extrem de util care poate ajuta managerii la măsurarea nivelului de satisfacție a angajaților și la colectarea de informații în acest sens este chestionarul de evaluare a satisfacției angajaților.

Motivele pentru care departamentele de resurse umane utilizează aceste chestionare sunt variate. Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților pot reprezenta:

 • Un instrument de feedback – chestionarele de evaluare sunt unul dintre cele mai eficiente și mai accesibile mijloace prin care o organizație poate primi feedback direct de la angajați; printr-un astfel de chestionar se poate afla opinia angajaţilor despre organizația pentru care lucrează și activitatea acesteia;
 • Un barometru care indică nivelul de satisfacție a angajaților;
 • Un instrument care ajută conducerea să înțeleagă fluctuația de personal și variația acesteia.

Indiferent de aspectele asupra cărora se concentrează, chestionarele reprezintă un instrument accesibil și ușor de utilizat pentru efectuarea unei cercetări privind satisfacția angajaților. Cu toate acestea, uneori cu cât abordarea pare mai ușoară, cu atât este mai dificil să se obțină un rezultat bun, în acest caz, un chestionar eficient și de calitate.

În continuare sunt prezentate unele aspecte ce ar trebui luate în considerare pentru a crea un chestionar eficient, care poate oferi organizațiilor informații relevante legate de implicarea emoțională a angajaților. Astfel, pentru a crea un chestionar de evaluare a satisfacției angajaților organizațiile ar trebui:

 • Să definească obiectivul chestionarului și să îl formuleze într-un mod cât mai clar și mai precis posibil;
 • Să creeze chestionare scurte și simple – în acest mod, completarea chestionarelor nu durează mult timp, iar acestea pot aduce un număr mare de respondenți;
 • Să acorde atenție modului în care sunt formulate întrebările – acestea trebuie să servească scopului stabilit, să nu fie ambigue, să nu fie nici prea generale, dar nici foarte restrictive;
 • Să păstreze confidențialitatea – respectarea confidențialității angajaților este un element important deoarece aceștia ar putea avea rețineri în a-și exprima anumite opinii de frica repercusiunilor pe care acestea le-ar putea avea dacă se cunoaște identitatea lor;
 • Să identifice factorii care influențează implicarea emoțională a angajaților – acest lucru  ajută și în a decide cum și asupra căror aspecte trebuie să se concentreze strategiile și acțiunile de îmbunătățire a implicării angajaților;
 • Să acționeze în baza rezultatelor – odată ce chestionarul a fost completat, iar rezultatele au fost centralizate, managerii trebuie să utilizeze informațiile astfel obținute pentru a dezvolta o strategie care să ajute în abordarea problemelor identificate.

Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților sunt într-adevăr niște instrumente eficiente de măsurare, dar acestea nu fac decât să identifice starea curentă a implicării angajaților în cadrul unei organizații. După cum este menționat într-un raport al fundației Society for Human Resource Management, pentru a avea rezultate pozitive în ceea ce privește implicarea emoțională a angajaților, organizațiile nu ar trebui să se limiteze exclusiv la aceste chestionare. Organizațiile ar trebui să implementeze o strategie care să permită managerilor să ia deciziile potrivite și să acționeze corespunzător pentru a îmbunătăți nivelul de implicare emoțională a angajaților.

Recomandări
Profită şi înscrie-te la cursul „Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor” (30 octombrie 2014, București) pentru a dobândi competențele necesare înțelegerii factorilor care influențează implicarea angajaților, etapelor măsurării gradului de implicare emoțională și proceselor de îmbunătățire a nivelului de implicare a angajaților.

Beneficiile participării:

 • Înțelegerea procesului de implicare emoțională a angajaţilor și deprinderea abilitaților de a implementa un astfel de proces în propria organizație;
 • Aplicarea în practică a metodelor și instrumentelor de măsurare și planificare a implicării angajaţilor;
 • Înțelegerea rolului planului de acțiune, a programelor de formare și a altor eforturi în implicarea angajaţilor;
 • Identificarea etapelor care pun în dificultate implementarea programelor de implicare emoțională și metode de abordare a acestor situații;
 • Studii de caz: cele mai bune practici din domeniu.

Informații despre curs și înscrieri:
http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor/
http://www.indicatorideperformanta.ro/premium/training/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor-employee-engagement-23-octombrie-2014–37.html

Referințe

Sursă imagine
Freeimages.com

Webinar gratuit: Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță

September 19th, 2014 Posted by KPIs, Webinar 0 thoughts on “Webinar gratuit: Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță”

Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță

Al treilea webinar al acestei serii urmărește să clarifice aspecte la nivelul procesului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță, prin identificarea funcției și provocărilor pe care acesta le importă. Implicațiile participării la acest webinar constau în fundamentarea chestiunilor relevante referitoare la documentarea KPIs prin furnizarea de exemple de bune practici.

 • Dată desfășurare webinar: Joi, 25 septembrie
 • Ore desfășurare: 16:00 – 17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului
Configurarea Indicatorilor Cheie de Performanță, după prealabila selecție, este reprezentată de documentarea unui set complet cu detalii relevante pentru fiecare indicator și activarea acestuia astfel încât datele să poată fi raportate și analizate. În acest context, standardizarea terminologiei, a definițiilor și a modului de utilizare a indicatorilor capătă o importanță deosebită. Subiectele propuse în cadrul acestui webinar sunt următoarele:

 • Funcțiile și design-ul formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Procesul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Procesul stabilirii țintelor pentru indicatori;
 • Provocări determinate de procesul stabiirii țintelor.

Beneficiile participării

 • Înțelegerea importanței documentării Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Cunoașterea secțiunilor ce alcătuiesc formularul de documentare al indicatorilor;
 • Furnizarea unor exemple de formulare de documentare din practică;
 • Înțelegerea impactului negativ al setării țintelor;
 • Furnizarea unor exemple de ținte din practică pentru indicatori.

Despre facilitator
Raluca Vintilă este Cercetător în Management în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs).

Raluca activează în domeniul training-ului și al dezvoltării personale de peste 3 ani. Este interesată de managementul performanței și susținătoare a metodelor interactive de învățare. Subiectele de training abordate sunt:

 • Comunicare și vorbire în public;
 • Setarea de obiective;
 • Lucrul în echipă;
 • Dezvoltarea creativității;
 • Leadership;
 • Interculturalism;
 • Managementul proiectelor;
 • Metode și tehnici de livrare a training-urilor;
 • Construirea training-urilor.

Înscrieri
Înscrierile se pot efectua accesând linkul:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5620129857345306626

Webinar gratuit: Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță

September 15th, 2014 Posted by KPIs, Webinar 0 thoughts on “Webinar gratuit: Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță”

Webinar gratuit: Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță

Acumen Integrat deschide perioada înscrierilor pentru cel de-al doilea webinar din noua serie, în cadrul căruia va fi abordată tema selecției Indicatorilor Cheie de Performanță.

 • Dată desfășurare webinar: Joi, 18 septembrie 2014
 • Ore desfășurare: 16:00 – 17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului
Într-un studiu efectuat de către The KPI Institute, partenerul internațional al Acumen Integrat, 50% dintre respondenți au afirmat că cea mai cea mai dificilă etapă în procesul de implementare a unui sistem de management o constituie selecția Indicatorilor Cheie de Performanță. Urmărind furnizarea de clarificări și informații relevante la acest nivel, acest webinar va consta în prezentarea a 7 tehnici de selecție a indicatorilor, menite să asigure dezvoltarea de Indicatori Cheie relevanți pentru orice context organizațional.
Subiectele propuse spre dezbatere în cadrul acestui webinar sunt următoarele:

 • Valoarea adăugată de Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs);
 • Identificarea nevoilor;
 • Întrebări relevante privind performanța;
 • Analiza fluxului de valori;
 • Calibrarea KPIs;
 • Criterii de selecție a KPIs;
 • Workshop selecția KPIs;
 • Selecția KPIs pentru Balanced Scorecards.

Beneficiile participării

 • Înțelegerea valorii adăugate a utilizării unor tehnici specifice în procesul de selecție a KPIs;
 • Învățarea modalităților de implementare în practică a tehnicilor de selecție a KPIs;
 • Exemple de bune practici privind selecția KPIs.

Despre facilitator
Mihai Toma ocupă poziția de Business Research Analyst în cadrul INTEGERPERFORM si este certificat internațional în managementul indicatorilor de performanţă în urma absolvirii cursului „Certified Key Performance Indicators Professional” desfăşurat la Sibiu în perioada 16 – 18 iunie 2013, certificare oferită din partea The KPI Institute.
Activitatea de facilitator a acestuia s-a concretizat prin dezvoltarea și livrarea de cursuri precum:

 • Seminarii interne pentru implementarea unui sistem de management al performanţei în cadrul INTEGERPERFORM;
 • Cursul „Indicatori de Performanţă: Măsurare, învăţare, optimizare” în cadrul proiectului de consultanţă realizat de INTEGERPERFORM pentru compania CELCO;
 • Curs Certificare Profesională Indicatori Cheie de Performanță, 31 martie – 2 aprilie 2014, Muscat, Oman (The KPI Institute)
 • Curs – Indicatori de Performanţă: Măsurare, învăţare, optimizare (2013).

Înscrieri
Înscrierile se pot efectua accesând linkul:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3877674407030500610

Acumen Integrat lansează o nouă serie de webinarii gratuite

September 10th, 2014 Posted by Webinar 0 thoughts on “Acumen Integrat lansează o nouă serie de webinarii gratuite”

Serie-webinarii

Acumen Integrat are plăcerea să anunțe lansarea unei noi serii de webinarii gratuite, menite să ofere profesioniștilor interesați de managementul performanței informații și bune practici în acest domeniu.

În următoarele săptămâni, profesioniștii români pasionați de managementul performanței se vor putea înscrie la oricare dintre webinariile gratuite, care vor fi susținute în fiecare joi de către echipa noastră de formatori cu experiență în livrarea de cursuri, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Prin intermediul fiecărui webinar gratuit, Acumen Integrat își propune să ofere participanților informațiile necesare pentru înțelegerea arhitecturii unui sistem de management al performanței, pentru abordarea provocărilor întâlnite în procesul de implementare a unui astfel de sistem în diferite industrii și arii funcționale, precum și în vederea înțelegerii importanței capitalului uman în context organizațional.

Programul complet al webinariilor:

[one_fourth]trimbitas-andreea[/one_fourth]
[three_fourth_last]1. Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță
Data
: Miercuri, 10 septembrie 2014
Formator: Andreea Trîmbițaș, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) prezintă multe provocări deoarece nu există o standardizare a terminologiei, a definițiilor și a modului de utilizare a acestora. Webinarul oferă informații clare privind acest subiect de real interes pe care dorește să le împărtășească profesioniștilor implicați în domeniul managementului performanței.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Mihai-Toma[/one_fourth]
[three_fourth_last]2. Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță
Data
: Joi, 18 septembrie 2014
Formator: Mihai Toma, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) reprezintă o provocare aparte în procesul de implementare a unui sistem de management al performanței. 50% dintre respondenții unui sondaj efectuat de către The KPI Institute, partenerul internațional al Acumen Integrat, au afirmat că procesul de selecție reprezintă cea mai dificilă etapă în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță. Webinarul are o durată de 45 de minute și prezintă un număr de 8 tehnici de selecție a indicatorilor, care asigură dezvoltarea unui set de Indicatori Cheie relevanți pentru organizația dumneavoastră.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Raluca-Vintilă[/one_fourth]
[three_fourth_last]3. Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță
Data
: Joi, 25 septembrie 2014
Formator: Raluca Vintilă, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) prezintă multe provocări deoarece nu există o standardizare a terminologiei, a definițiilor și a modului de utilizare a acestora. Webinarul oferă informații clare privind acest subiect de real interes pe care dorește să le împărtășească profesioniștilor implicați în domeniul managementului performanței.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]trimbitas-andreea[/one_fourth]
[three_fourth_last]4. Programe de implicare emoțională a angajaților
Data
: Joi, 2 octombrie 2014
Formator: Cristina Tărâță, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Webinarul identifică factorii ce influențează implicarea emoțională a angajaților la locul de muncă și modalități de măsurarea a acestei implicării. De asemenea, se discută despre bune practici pentru creșterea nivelului de implicare a angajaților în cadrul organizației.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]trimbitas-andreea[/one_fourth]
[three_fourth_last]5. Indicatori Cheie de Performanță pentru Call Center
Data
: Joi, 9 octombrie 2014
Formator: Cristina Tărâță, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Webinarul se concentreaza pe procesul de selecție a indicatorilor cheie de performanță pentru Call Center și a raportării lor în scorecard-uri și dashboard-uri. Se prezintă cei mai populari indicatori pentru activitatea de Call Center și sfaturi pentru realizarea unui management al performanței eficient.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Raluca-Vintilă[/one_fourth]
[three_fourth_last]6. Managementul succesiunii
Data
: Joi, 16 octombrie 2014
Formator: Raluca Vintilă, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Asigurarea și dezvoltarea talentului necesar pozițiilor cheie în context organizațional reprezintă un aspect puternic legat de continuitatea afacerii, precum și de îmbunătățirea performanței. Webinarul își propune să adreseze principalele provocări din domeniu, de la stadiul de proiectare și identificare a talentelor, până la dezvoltarea unui „parteneriat” cu oamenii potriviți.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Raluca-Vintilă[/one_fourth]
[three_fourth_last]7. Managementul Echipei
Data
: Joi, 23 octombrie 2014
Formator: Raluca Vintila, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Webinarul aduce în vedere importanța oportunităților de îmbunătățire a performanțelor echipei, modalități de a crea un cadru al comunicării eficiente, feedbackului și delegării, precum și tehnici de stabilire a obiectivelor și standardelor de performanță.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]trimbitas-andreea[/one_fourth]
[three_fourth_last]8. Colectarea datelor
Data
: Joi, 30 octombrie 2014
Formator: Andreea Trîmbițaș, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Colectarea datelor se numără printre principalele provocări ale lucrului cu Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs). Un factor decisiv pentru succesul colectării datelor îl reprezintă înțelegerea modului în care se utilizează corespunzător tehnicile și instrumentele pentru colectare. Webinarul se focusează pe prezentarea acestor tehnici și instrumente, dar oferă detalii și despre modul de gestionare a procesului de colectare a datelor, pentru a ne asigura că informația necesară pentru raportare este disponibilă la timp.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Raluca-Vintilă[/one_fourth]
[three_fourth_last]9. Raportarea și luarea deciziilor pe baza Indicatorilor Cheie de Performanță
Data
: Joi, 6 noiembrie 2014
Formator: Raluca Vintilă, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) prezintă multe provocări deoarece nu există o standardizare a terminologiei, a definițiilor și a modului de utilizare a acestora. Webinarul oferă informații clare privind acest subiect de real interes pe care dorește să le împărtășească profesioniștilor implicați în domeniul managementului performanței.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]trimbitas-andreea[/one_fourth]
[three_fourth_last]10. Criterii de performanță a angajaților
Data
: Joi, 13 noiembrie 2014
Formator: Cristina Tărâță, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul Integerperform
Despre webinar
Webinarul este orientat spre înțelegerea cadrului general de management al performanței individuale, a principalelor instrumente și procese de evaluarea performanței angajaților.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Andrada-Ghețe[/one_fourth]
[three_fourth_last]11. Elemente de management intercultural
Data
: Joi, 20 noiembrie 2014
Formator: Andrada-Iulia Ghețe, Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul INTEGERPERFORM
Despre webinar
Webinarul este structurat ca un program interactiv care oferă participanților oportunitatea de a înțelege diferențele culturale și modalitatile de stimulare a dezvoltarii și creativitatii în condiții de diversitate.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Cristina-Bleoca[/one_fourth]
[three_fourth_last]12. Indicatori Cheie de Performanță pentru Logistică-Aprovizionare
Data
: Joi, 4 decembrie 2014
Formator: Cristina Bleoca, colaborator Acumen Integrat
Despre webinar
Managementul şi măsurarea performanţei în Aprovizionare-Logistică reprezintă premisele consolidării unor competenţe care pot asigura un avantaj competitiv pentru organizații. Acest webinar își propune să ofere profesioniștilor care activează în acest domeniu informații privind modul de abordare a provocărilor întâmpinate în Departamentul de Aprovizionare-Logistică, precum și referitor la monitorizarea performanței cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță specifici, Scorecard-urilor și Dashboard-urilor de performanță.
[/three_fourth_last]

[one_fourth]Manuel-Hila[/one_fourth]
[three_fourth_last]13. Vizualizarea datelor
Data
: Joi, 11 decembrie 2014
Formator: Manuel Hila, Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul INTEGERPERFORM
Despre webinar
Comunicarea vizuală este eficientă atunci când este aliniată cu modul în care oamenii văd și gândesc. Webinarul va oferi o imagine de ansamblu cu privire la importanța vizualizării datelor, principii fundamentale și modul de a îmbunătăți abilitățile de comunicare non-verbale, prin vizualizări eficiente.
[/three_fourth_last]

Webinar gratuit: Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță, 10 septembrie, 2014

September 8th, 2014 Posted by Webinar 0 thoughts on “Webinar gratuit: Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță, 10 septembrie, 2014”

Webinar gratuit: Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță

Au mai rămas două zile până la desfășurarea webinarului gratuit cu tema Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță, organizat de Acumen Integrat. Primul dintr-o serie de webinarii gratuite pe diverse teme, acesta se adresează tuturor celor care sunt interesați de definirea și utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță.

 • Dată desfășurare webinar: Miercuri, 10 septembrie 2014
 • Ore desfășurare: 16:00 – 17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului
Indicatorii Cheie de Performanță sunt elemente de bază în procesul de măsurare și monitorizare a performanţei. Crearea unei librării cu KPIs și o documentare riguroasă a acestora ne pot ajuta să evaluăm cu rapiditate starea curentă comparativ cu o țintă definită.
Subiectele propuse spre dezbatere în cadrul acestui webinar sunt următoarele:

 • Rolul Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs);
 • Legătura dintre metrici – Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) – Indicatori Cheie de Risc (KRIs) – modele analitice (Analytics);
 • Standardizarea KPIs;
 • Valoarea adăugată de KPIs .

Beneficiile participării

 • Clarificarea noțiunilor terminologice;
 • Cunoașterea aportului Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) în managementul performanței la nivel organizațional;
 • Înțelegerea beneficiilor standardizării numelui unui Indicator Cheie de Performanță;
 • Furnizarea unor exemple concrete prin intermediul studiilor de caz.

Despre facilitator
Acest webinar va fi susținut de Andreea Trîmbițaș, Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute. Activitatea sa de consultant și trainer s-a materializat în proiecte privind implementarea sistemelor de managementul performanței, susținerea de cursuri pe tema Indicatori de Performanță, Criterii de Performanță, dar și susținerea workshop-ului HR Dashboard and Scorecard: From metrics and KPIs to an integrated system.

În cadrul cercetărilor întreprinse, Andreea Trâmbițaș a documentat peste 500 de KPIs, contribuind la dezvoltarea publicațiilor KPI Compendium și  la seria de rapoarte Top 25 KPIs. De asemenea, a realizat articole pentru blogul smartKPIs.com și Performance Magazine.

Înscrieri
Înscrierile se pot efectua accesând linkul:  https://attendee.gotowebinar.com/register/6983162536150942466