Monthly Archives: February, 2014

Leadership și performanța echipei

February 28th, 2014 Posted by Măsurarea Performanței, Performanța operațională 0 thoughts on “Leadership și performanța echipei”

Leadership si performanta echipei

Discuțiile despre performanța echipei și managementul performanței acordă atenție sporită mijloacelor și măsurătorilor atribuite evaluării calității personalului. Acest lucru este de înțeles, având în vedere că cea mai mare parte a productivității este atribuită calității personalului și implicării acestuia în munca depusă. De asemenea, există un număr substanțial de echipe și un număr restrâns de manageri și lideri de echipă. Această presupunere oferă premisa pentru a investi în cercetări care au drept scop îmbunătățirea performanței prin simularea calității personalului. Cu toate acestea, când discutăm despre eficacitatea echipei, nu trebuie să omitem sau să trecem cu vederea efectul pe care îl are team leader-ul asupra performanței acesteia.

Calitățile de lider joacă un rol important, atât ca și catalizator între diferitele trăsături ale personalului și necesitățile organizației, cât și ca un agent de coeziune și consolidare în dezvoltarea unor echipe eficiente și dedicate. Deci, dacă scopul este acela de a îmbunătăți performanța, recunoașterea și atenția trebuie îndreptată spre echipa de management.

Până în acest moment, informații valoroase pot fi găsite în studiul efectuat de Buyl, Boone, Hendriks și Matthyssens în 2010. Conform acestui studiu, caracteristicile unui CEO au un efect de moderare a performanțelor firmei. Aceste caracteristici sunt: expertiza, experiența acumulată, statutul și relațiile din trecut cu alți membri ai echipei de management de top, care la rândul lor contribuie la îmbunătățirea performanței departamentului. Cu alte cuvinte, un CEO contribuie la realizarea potențialului echipei de management. Mai mult, contribuie semnificativ la implicarea angajaților în procesul de inovare.

Alt studiu important a fost efectuat de Lazear, Shaw & Stanton în 2012, în care ei au analizat valoarea pe care un manager o aduce la productivitatea echipei. Informațiile au fost colectate dintr-o companie mare de service, pe o perioadă de 4 ani și a inclus un total de 23.878 de muncitori și 19.40 de manageri. Ce au descoperit a fost că mare parte din productivitatea unei echipe este atribuită efectului de supraveghetor. Ei susțin că un șef este în medie de 1.75 ori mai productiv ca oricare alt membru al echipei. Concluzia la care au ajuns aceștia este că abilitățile de îmbunătățire a productivității șefului variază, lucru care se transpune direct, și în egală măsură cu performanța echipei. De aici, Indicatorul Cheie de Performanță % High performing employees este influențat, într-o anumită măsură, de calitatea managementului. De asemenea, au descoperit ca un management de calitate ajută la retenția forței de muncă.

Studiile prezentate au folosit drept surse sectorul privat. Cu toate acestea, efectul pe care leadership-ul îl are asupra managementul performanței este universal, atât în sectorul privat, cât și în cel public, așa cum este evidențiat într-un studiu efectuat în 2014 de Hassan and Hatmaker. Ei susțin că, deși puține studii au fost efectuate asupra efectului pe care îl are leadership-ul în sectorul public, efectul este la fel de important ca și în mediul privat. Studiul lor a fost efectuat pe un număr de 477 de persoane și 161 de manageri, dintr-o organizație guvernamentală, în care au încercat să determine ce impact are relația manager-angajat asupra performanței angajatului. Rezultatele sugerează faptul că o relație de calitate lider-membru are un efect major asupra performanței angajaților.

Referințe:

Sursa imaginii: